součást služeb

 

 • zpracování dokumentace splňující požadavky dané referenční normy,
 • proškolení pracovníků organizace o zavedeném systému řízení,
 • provedení interních auditů v rozsahu celého systému řízení a následná kontrola odstranění případných zjištěných odchylek
 • pomoc při výběru vhodné certifikační organizace,
 • pomoc při využití dotačních programů,
 • námi vypracovaná dokumentace je jednoduchá a uživatelsky srozumitelná, přizpůsobená požadavkům a potřebám zákazníka,
 • máme vypracované široké spektrum postupů, znalostí a dlouholetých zkušeností, které uplatňujeme a prohlubujeme při každodenní spolupráci se svými zákazníky,
 • účastníme se vzdělávacích akcí poskytovaných renomovanými institucemi.

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…