O nás

Zakladateli společnosti Ideal Mělník a.s. jsou české fyzické osoby. Od svého založení v roce 1996 je budována jako společnost se silným intelektuálním zázemím, zaměřená na implementaci systémů řízení, poradenství, konzultace a školící činnost v oblasti systémů řízení dle norem ISO.

Společnost Ideal Mělník a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 od renomované certifikační společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. pro oblast:

 • Poradenství v zavádění a udržování systémů managementu dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a systémů managementu kvality zdravotnických a zkušebních laboratoří dle norem ISO 15189 a ISO/IEC 17025.
 • Školící činnost.

 

Nabídka našich služeb přímo souvisí s poradenstvím a implementací systémů řízení dle norem ISO. Mezi hlavní činnosti společnosti patří:

 • organizace výběrových řízení,
 • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv GDPR,
 • dotační poradenství,
 • školení klíčových rolí v rámci zavedených systémů řízení,
 • implementace a udržování systémů řízení dle norem ISO, především systémy managementu kvality dle norem ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, systémy environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015, budování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:2007 / ISO 45000, systémy managementu bezpečnosti informací dle norem řady ISO/IEC 27000,
 • technické organizační a ekonomické poradenství.

 

V současnosti pracujeme především pro zákazníky z těchto oblastí:

 • zdravotnictví (nemocnice, ambulantní zdravotnická zařízení, klinické laboratoře, zkušební laboratoře, transfúzní stanice).
 • společnosti zabývající se prodejem výpočetní a kancelářské techniky, vývojem a implementací informačních systémů,
 • stavebnictví,
 • spedice a mezinárodní doprava,
 • obchodní společnosti.

 

Společnost Ideal Mělník a.s. zaujímá vedoucí postavení na trhu v oblasti poskytování poradenských a konzultačních služeb dle ISO norem pro zdravotnické laboratoře.

Vedení společnosti a její zaměstnanci se mohou pochlubit širokým spektrem vypracovaných postupů, znalostí a dlouholetých zkušeností, které uplatňují a prohlubují při každodenní spolupráci s našimi zákazníky. Pro všechny naše činnosti máme kvalitně vypracované metodiky, které byly prověřeny praxí u domácích, ale také nadnárodních společností.

Svoji činnost se snažíme neustále zdokonalovat a zkvalitňovat, naši zaměstnanci jsou pravidelně vzděláváni a školeni významnými institucemi a firmami. 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právním předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací ->

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…