ISO 45001

ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (známe ji pod zkratkou „BOZP“) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat vlastní výkonnost v oblasti BOZP.

Norma je použitelná v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizaci rizik v oblasti BOZP, pro využívání příležitostí ke zlepšování v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace.

Nabízíme v rámci požadavků normy ISO 45001 tyto služby:

 • implementace požadavků normy a příprava k certifikačnímu auditu
 • proškolení klíčových pozic pro systém managementu BOZP dle normy, tj.
  • manažer systému
  • správce dokumentace
  • vedoucí pracovník
  • metrolog
  • interní auditor

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“, případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • proškolení zaměstnanců s požadavky a výkladem normy ISO 45001

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“, případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • realizace interních auditů dle požadavků normy
 • udržování zavedeného systému managementu BOZP z pozice manažera systému
 • poskytování služeb správce dokumentace dle požadavků normy
 • revize interních dokumentů organizace
 • revize stávajícího systému managementu BOZP dle normy ISO/IEC 45001, zjednodušení systému, případně integrace s požadavky dalších norem ISO

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…