ISO 15189

ISO 15189 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na způsobilost a kvalitu určené zvláště pro zdravotnické laboratoře. Připouští se přitom, že některá země může mít své vlastní předpisy nebo požadavky vztahující se na některé, nebo na všechny odborné pracovníky a jejich činnosti a odpovědnosti v této oblasti.

Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta a laboratoř proto musí být připravena plnit požadavky klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty a požadavky všech pacientů. Tyto služby zahrnují organizaci požadavků na laboratorní vyšetření, identifikaci a přípravu pacienta, získávání vzorků, dopravu, skladování, zpracování a laboratorní vyšetření klinických vzorků, spolu s následnou interpretací, sdělováním zpráv a poradenskou činností, a to navíc se zřetelem na bezpečnost a etiku práce zdravotnické laboratoře.

Tato mezinárodní norma je určena především k použití v oborech činností a služeb zdravotnických laboratoří. Tuto mezinárodní normu mohou využívat jako podklad pro svoji činnost orgány posuzující způsobilost zdravotnických laboratoří.

Mezinárodní norma ISO 15189 není určena k použití při certifikaci. Požadavky normy podléhají akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Nabízíme v rámci požadavků normy ISO 15189 tyto služby:

 • implementace požadavků normy a příprava k akreditaci
 • proškolení klíčových pozic pro systém managementu kvality dle normy, tj.
  • manažer kvality
  • správce dokumentace
  • metrolog
  • vedoucí pracovník
  • interní auditor

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“ , případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • proškolení zaměstnanců s požadavky a výkladem normy ISO 15189:2012

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“ , případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • realizace interních auditů dle požadavků normy
 • udržování zavedeného systému managementu kvality z pozice manažera kvality
 • poskytování služeb správce dokumentace či metrologa dle požadavků normy
 • revize interních dokumentů organizace
 • revize stávajícího systému managementu kvality dle normy ISO 15189, zjednodušení systému, případně integrace s požadavky dalších norem ISO

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…