ISO 9001

ISO 9001 Systém managementu kvality - Požadavky

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů.

Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.

Nabízíme v rámci požadavků normy ISO 9001 tyto služby:

 • implementace požadavků normy a příprava k certifikačnímu auditu
 • proškolení klíčových pozic pro systém managementu kvality, tj.
  • manažer kvality
  • správce dokumentace
  • metrolog
  • vedoucí pracovník
  • interní auditor

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“, případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • proškolení Vašich zaměstnanců s výkladem normy ISO 9001

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“, případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • realizace interních auditů dle požadavků normy
 • udržování zavedeného systému managementu kvality z pozice manažera kvality
 • poskytování služeb správce dokumentace či metrologa dle požadavků normy
 • revize interních dokumentů Vaší organizace v soyuladu s požadavky normy ISO 9001

 

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…