ISO 27001

ISO/IEC 27001 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik bezpečnosti informací, přizpůsobené potřebám organizace.

Příloha A této normy obsahuje cíle opatření a jednotlivá opatření, které jsou přímo odvozeny a propojeny s těmi, které jsou uvedeny v kapitolách 5 až 18 normy ISO/IEC 27002 a musí být použity v kontextu požadavků procesu ošetření rizik bezpečnosti informací.

Požadavky této mezinárodní normy jsou obecně použitelné a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a povahu činností.

 

Nabízíme v rámci požadavků normy ISO/IEC 27001 tyto služby:

 • implementace požadavků normy a příprava k certifikačnímu auditu
 • proškolení klíčových pozic pro systém řízení bezpečnosti informací dle normy, tj.
  • manažer bezpečnosti informací
  • správce dokumentace
  • vedoucí pracovník
  • pracovník IT
  • interní auditor

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“, případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • proškolení zaměstnanců s požadavky a výkladem normy ISO/IEC 27001

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci „Nabídka školení“, případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • realizace interních auditů dle požadavků normy
 • udržování zavedeného systému řízení bezpečnosti informací z pozice manažera systému
 • poskytování služeb správce dokumentace dle požadavků normy
 • revize interních dokumentů organizace
 • revize stávajícího systému řízení bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001, zjednodušení systému, případně integrace s požadavky dalších norem ISO

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…