ISO 14001

ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení vlastní environmentální výkonnosti. Norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem.

Norma ISO 14001 pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a ostatní zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace, zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvýšení environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností organizace a plnění jejích environmentálních cílů.

Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.

Nabízíme v rámci požadavků normy ISO 14001 tyto služby:

 • implementace požadavků normy a příprava k certifikačnímu auditu
 • proškolení klíčových pozic pro systém environmentálního managementu dle normy, tj.
  • manažer systému
  • správce dokumentace
  • metrolog
  • vedoucí pracovník
  • interní auditor

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci "Nabídka školení", případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • proškolení zaměstnanců s požadavky a výkladem normy ISO 14001

Přehled plánovaných termínů školení naleznete v sekci "Nabídka školení", případně jsme schopni připravit individuální školení pouze pro Vaše zaměstnance.

 • realizace interních auditů dle požadavků normy
 • udržování zavedeného systému environmentálního managementu z pozice manažera systému
 • poskytování služeb správce dokumentace či metrologa dle požadavků normy
 • revize interních dokumentů organizace
 • revize stávajícího systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001, zjednodušení systému, případně integrace s požadavky dalších norem ISO

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…